ข่าวประกาศ

 

"ประกาศ เรื่องการโอนเงินค่าสวัสดิการประจำเดือน ก.พ. 60"

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว

 -สรุปจํานวนผู้สมัครสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน,ครูอัตราจ้าง,และลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพม.4

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สพม.4

สรุปจํานวนผู้สมัครสอบ คลิกอ่านเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม...

  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯ
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา พ.ศ. 2560  

 

อ่านเพิ่มเติม...

 ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

อ่านเพิ่มเติม...

เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนในสังกัด สพม.4

อ่านเพิ่มเติม...

สัดส่วนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560

อ่านเพิ่มเติม...

** การใช้ SmartPhone / Tablet / อุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดเล็ก อ่านข้อมูลบนเว็บไซต์ สพม.4 ระบบจะปรับเป็นโหมดการอ่านโดยอัตโนมัติ เพื่อตอบรับกับการแสดงผลของหน้าจอประเภทต่างๆ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์  02-5933530-1  โทรสาร 02-5933531 กด 401

งานประชาสัมพันธ์ 02-5933530 กด 0