ข่าวประกาศ

#ประกาศจากกลุ่มบุคคล#

เรื่อง รับสมัครครูสอนภาษาต่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...

ใบสมัครการจัดสรรที่เรียนรอบ 2 ปี 2560

คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม...

จัดตั้งศูนย์การรับสมัครนักเรียนและจัดสรรที่เรียนรอบ 2 ปีการศึกษา 2560

แบบสอบถามเพื่อเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ให้โรงเรียน เข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่  http://obec-drr.com/
โดยสามารถดูรหัสกระทรวง 10 หลัก >>ได้ที่นี่<< 

** การใช้ SmartPhone / Tablet / อุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดเล็ก อ่านข้อมูลบนเว็บไซต์ สพม.4 ระบบจะปรับเป็นโหมดการอ่านโดยอัตโนมัติ เพื่อตอบรับกับการแสดงผลของหน้าจอประเภทต่างๆ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์  02-5933530-1  โทรสาร 02-5933531 กด 401

งานประชาสัมพันธ์ 02-5933530 กด 0