ข่าวประกาศ

 ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

อ่านเพิ่มเติม...

เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนในสังกัด สพม.4

อ่านเพิ่มเติม...

สัดส่วนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560

อ่านเพิ่มเติม...

 

คำสั่ง สพม.4 ที่ 57/2560 เรื่องย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา
 
คำสั่ง สพม.4 ที่ 58/2560 เรื่อง เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 

 

ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 

 

"ประกาศเรื่องการโอนเงินสวัสดิการประจำเดือน ม.ค. 60"

ประกาศของการเงิน

 

อ่านเพิ่มเติม...

ปฏิทินการรับนักเรียน ปี 2560 

อ่านเพิ่มเติม...

** การใช้ SmartPhone / Tablet / อุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดเล็ก อ่านข้อมูลบนเว็บไซต์ สพม.4 ระบบจะปรับเป็นโหมดการอ่านโดยอัตโนมัติ เพื่อตอบรับกับการแสดงผลของหน้าจอประเภทต่างๆ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์  02-5933530-1  โทรสาร 02-5933531 กด 401

งานประชาสัมพันธ์ 02-5933530 กด 0