ข่าวประกาศ

 

ประกาศโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 

อ่านเพิ่มเติม...

 

 ใบสมัครแสดงความจำนงเพื่อให้จัดสรรที่เรียน รอบ 2  ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา  2559 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 1 / 2559

อ่านเพิ่มเติม...

 

รายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 

อ่านเพิ่มเติม...

 

รับ สมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.) 

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข้อมูลแสดงเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน สังกัด สพม.4

อ่านเพิ่มเติม...

 

ดาวน์ โหลด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559

อ่านเพิ่มเติม...

** การใช้ SmartPhone / Tablet / อุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดเล็ก อ่านข้อมูลบนเว็บไซต์ สพม.4 ระบบจะปรับเป็นโหมดการอ่านโดยอัตโนมัติ เพื่อตอบรับกับการแสดงผลของหน้าจอประเภทต่างๆ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์  02-5933530-1  โทรสาร 02-5933531 กด 401

งานประชาสัมพันธ์ 02-5933530 กด 0