Up

โหลดเอกสารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

25610825_หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการมีงานทำ
25610627_ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมฯ
25610424_มาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน
25610418_ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบรอบ 2
บัญชีจัดสรรที่เรียนรอบสอง ปีการศึกษา 2561 ชั้น ม.4
บัญชีจัดสรรที่เรียนรอบสอง ปีการศึกษา 2561 ชั้น ม.1
มาตรการป้องกันการเรียกรับเงิน "แป๊ะเจี๊ยะ" ของโรงเรียนทั่วประเทศ
ปฏิทินการรับนักเรียน ปี 61 และรายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขั้นสูง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพม.4 ปี 2561 (จังหวัดสระบุรี)
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพม.4 ปี 2561 (จังหวัดปทุมธานี)
สรุปรายละเอียดการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ข้อมูลเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน สังกัด สพม.4 (จังหวัดสระบุรี)
ข้อมูลเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน สังกัด สพม.4 (จังหวัดปทุมธานี)
ประกาศเชิญรับชมการแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง เปิดรั้วการรับนักเรียน ปี 2561
เรื่องจัดตั้งศูนย์ประสารงานการรับนักเรียน ปี 2561
เรื่องรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา สังกัด สพม.20
25610116_ประกาศผลสอบแข่งขันทางวิชาการ
การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน
 
 
Powered by Phoca Download

** การใช้ SmartPhone / Tablet / อุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดเล็ก อ่านข้อมูลบนเว็บไซต์ สพม.4 ระบบจะปรับเป็นโหมดการอ่านโดยอัตโนมัติ เพื่อตอบรับกับการแสดงผลของหน้าจอประเภทต่างๆ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์  02-5933530-1  โทรสาร 02-5933531 กด 401

งานประชาสัมพันธ์ 02-5933530 กด 0