Up

โหลดเอกสารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

25601225_แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนจังหวัดปทุมธานี
25601225_แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนจังหวัดสระบุรี
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท.
การคัดเลือกนักเรียน ม.4 โครงการวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2
ประกาศโรงเรียนมหิดลฯ
การรับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรฯ ปีการศึกษา 2561
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่
วิทยาศาสตร์ภาคภูมิ
ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 14 (IJSO) และการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 (IESO) รอบที่ 1
รายชื่อโรงเรียนในโครงการ ฯ Education Hub
รายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปี 2560
รายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับก่อนประถมและประถม ฯ
ประกาศการรับนักเรียนโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ฯ ปี 2560
ประกาศ สพฐ. การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ฯ Educaton Hub
ประกาศ สพฐ. การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP MEP ปี 2560
ประกาศ สพฐ. การรับ นร ห้องเรียนพิเศษวิทยฯ ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพ ฯ ปี 2560
ตารางข้อมูลสัดส่วนการรับนักเรียน ปี 2560
หนังสือแจ้งข้อมูลสัดส่วนการรับนักเรียน 2560
 
 
Powered by Phoca Download

** การใช้ SmartPhone / Tablet / อุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดเล็ก อ่านข้อมูลบนเว็บไซต์ สพม.4 ระบบจะปรับเป็นโหมดการอ่านโดยอัตโนมัติ เพื่อตอบรับกับการแสดงผลของหน้าจอประเภทต่างๆ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์  02-5933530-1  โทรสาร 02-5933531 กด 401

งานประชาสัมพันธ์ 02-5933530 กด 0