Up

โหลดเอกสารกลุ่มอำนวยการ

แบบคำร้อง ออมสิน
แบบคำร้อง สหกรณ์
แบบคำร้อง ธกส(สวัสดิการไม่มีเงินฝาก)
แบบคำร้อง ธกส(โครงการบ้าน ธกส.-กบข.)
แบบคำร้อง กรุงไทย
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
ประชุมชี้แจงตัวชี้วัด
 
 
Powered by Phoca Download

** การใช้ SmartPhone / Tablet / อุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดเล็ก อ่านข้อมูลบนเว็บไซต์ สพม.4 ระบบจะปรับเป็นโหมดการอ่านโดยอัตโนมัติ เพื่อตอบรับกับการแสดงผลของหน้าจอประเภทต่างๆ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์  02-5933530-1  โทรสาร 02-5933531 กด 401

งานประชาสัมพันธ์ 02-5933530 กด 0