Up

โหลดเอกสารกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

25610725_สรุปสวัสดิการเดือนกรกฏาคม 2561
25610714_รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 9
25610706_ขายทอดตลาดบ้านพักครู
25610626_สรุปโอนเงินสวัสดิการ
25610620_อธิบายแบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)
25610620_แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม - มิถุนายน 2561
25610507_งบทดลองประจำงวดที่ 7
งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2561
รายการงบทดลองประจำงวด 6
25610223_สวัสดิการเดือนกุมภาพันธ์ 2561
งบทดลองเดือนมกราคม 2561
งบทดลองเดือนธันวาคม 2560
โอนเงินสวัสดิการประจำเดือน ธันวาคม 2560
25601222_งบทดลองเดือนพฤศนจิกายน 2560
25601201_งบทดลอง ต.ค.2560
25601130_โอนเงินสวัสดิการ
รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560
 
 
Powered by Phoca Download

** การใช้ SmartPhone / Tablet / อุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดเล็ก อ่านข้อมูลบนเว็บไซต์ สพม.4 ระบบจะปรับเป็นโหมดการอ่านโดยอัตโนมัติ เพื่อตอบรับกับการแสดงผลของหน้าจอประเภทต่างๆ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์  02-5933530-1  โทรสาร 02-5933531 กด 401

งานประชาสัมพันธ์ 02-5933530 กด 0